بنای یادبود جنگجویان COVID-19 در نور سلطان ظاهر می شود

بنای یادبود جنگجویان COVID-19 در نور سلطان ظاهر می شود

Tainynews – رئیس جمهور كاسیم-جومارت توكایف در جریان گفتگوی اینترنتی بیگ بیرگمیز گفت [we are together] به گزارش Tengrinews.kz امروز ، بنای یادبود کسانی که درگیر جنگ COVID-19 هستند باید در نور سلطان برپا شود.

وی ادامه داد: شهروندان کشور که در مبارزه با همه گیر مشارکت فعال داشتند ، جوایز دولتی را دریافت می کنند .پس از بهبودی از بیماری همه گیر ، باید این بنای تاریخی را در پایتخت بنا کنیم تا به قهرمانی شهروندان خود برسیم و آرزوی سعادت و سعادت دارم. به شهروندان قزاقستان. ما قطعاً برنده خواهیم شد ، زیرا ما با هم هستیم. “

Author: admin