دادستان کل پیشین قرقیزستان به جرم فساد 5 میلیون یورو جریمه شد

دادستان کل پیشین قرقیزستان به جرم فساد 5 میلیون یورو جریمه شد

Tainynews – ایندیرا جولدووا ، دادستان کل پیشین قرقیزستان ، به جرم فساد ادعا شد و توسط قاضی دادگاه منطقه پرووومای در 23 ژوئن جریمه شد …

Author: admin