مغولستان در انتخابات پارلمانی رای می دهد

مغولستان در انتخابات پارلمانی رای می دهد

Tainynews – رای گیری در انتخابات پارلمان در 24 ژوئن ساعت 07:00 به وقت محلی در مغولستان آغاز شد.

این هشتمین دوره انتخابات مجلس در کشور از سال 1992 است.

در مجموع 606 نامزد از 15 حزب ، 4 ائتلاف و کاندیدای مستقل برای 76 کرسی در پارلمان مغولستان به رقابت خواهند پرداخت.

اداره ثبت احوال مغولستان در مجموع 2.1 میلیون رأی دهنده واجد شرایط برای رای گیری از 3.3 میلیون جمعیت کشور آسیا را ثبت کرد. با این حال ، کسانی که به دلیل coronavirus جدا شده اند ، نمی توانند رای دهند.

در کل 2،070 شعبه رای گیری در 9 ولسوالی شهر اولانباتار و 21 هدف از کشور ایجاد شده است.

Author: admin