فرماندار منطقه کوستانای با COVID-19 قرارداد بست

فرماندار منطقه کوستانای با COVID-19 قرارداد بست

Tainynews – Arhimed Muhambetov ، فرماندار منطقه Kostanai در اینستاگرام گفت که به COVID-19 آلوده شده است.

فرماندار منطقه گفت: “با وجود تمام اقدامات احتیاطی ، من تست COVID-19 را مثبت کردم. برای این منظور ، من به خود ایزوله می شوم و کار را از راه دور ادامه خواهم داد.”

فرماندار از شهروندان خواسته است كه بهداشت شخصی خوبی را انجام دهند و دوری اجتماعی را حفظ كنند.

369 مورد COVID-19 تاکنون در منطقه کوستانای قزاقستان ثبت شده است. تعداد موارد بدون علامت به 260 رسیده است. این موارد در کل آمار موارد تایید شده COVID-19 درج نشده است.

Author: admin