1164 بيمار کورناویروس بدون علامت در خانه قرنطينه می شوند

1164 بيمار کورناویروس بدون علامت در خانه قرنطينه می شوند

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: تا به امروز ، بیماران با علائم بدون علامت کرونا ویروس بستری نیستند ، آنها تحت قرنطینه خانگی قرار می گیرند.

وی گفت: “از 2154 بیمار کونورو ویروس 2112 مرخص شده است ، حدود 1800 نفر باقی مانده اند ، از جمله 635 نفر در بیمارستان هستند. 1164 بیمار بدون علامت بستری نیستند. “

براساس اعلام تیم عمل جویی در سراسر کشور برای پیشگیری از بیماری کروناویروس ، در صورت بروز علائم ، بیماران در بیمارستان بستری می شوند.

Author: admin