سهم قرقیزستان در تجارت متقابل کشورهای EAEU از 4/37 درصد به 4/43 درصد در مدت 4 ماه افزایش یافت

سهم قرقیزستان در تجارت متقابل کشورهای EAEU از 4/37 درصد به 4/43 درصد در مدت 4 ماه افزایش یافت

Tainynews – براساس داده های کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، سهم تجارت متقابل کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کل حجم تجارت خارجی EAEU از 8/13 درصد به 13.3 درصد کاهش یافته است.

سهم ارمنستان در تجارت متقابل EAEU از 30.6٪ به 34.8٪ افزایش یافته است.

سهم قرقیزستان از 4/37 درصد به 6/43 درصد افزایش یافته است.

سهم بلاروس از 50.2٪ به 49.5٪ ، قزاقستان – از 21.7٪ به 20.2٪ ، روسیه – از 8.5٪ به 8.2٪ کاهش یافت.

Author: admin