دو قانونگذار دیگر برای کرونا ویروس مثبت ، 8 مورد در کل Covid-19 در پارلمان است

دو قانونگذار دیگر برای کرونا ویروس مثبت ، 8 مورد در کل Covid-19 در پارلمان است

Tainynews – دو قانونگذار دیگر با کروناویروس قرارداد بستند ، ابراهیم نوراکون uulu رئیس خدمات مطبوعاتی پارلمان در فیس بوک گفت.

درمجموع ، 4 قانونگذار و 4 نفر از کارمندان دفتر پارلمان از نظر کروناویروس مثبت آزمایش کردند.

آزمایش PCR در بین قانونگذاران و کارمندان اداری همچنان ادامه دارد.

Author: admin