80 کیلومتر جاده کمربندی ایسیک – کول طی 3 سال احیا می شود

80 کیلومتر جاده کمربندی ایسیک – کول طی 3 سال احیا می شود

Tainynews – باكیت بردالیف معاون وزیر حمل و نقل و جاده سازی در 25 ژوئن گفت: – 80 كیلومتر از كمربندی ایسیك – كول طی 3 سال احیا می شود.

Author: admin