125 نفر از نقاط مشاهده در منطقه کارا-سو مرخص شدند

125 نفر از نقاط مشاهده در منطقه کارا-سو مرخص شدند

Tainynews – تورموش گزارش داد: حدود 125 نفر از نقاط مشاهده در منطقه کارا-سو مرخص شدند.

در مجموع 105 تخت برای افرادی که مشکوک به کروناویروس بودند ترتیب داده شد.

افراد مرخص شده تحت قرنطینه منزل قرار می گیرند. آنها تحت نظر پزشکی پزشکان گروه خانواده باقی خواهند ماند.

هنوز نه نفر تحت نظر پزشکی در بیمارستان مانده اند.

Author: admin

پاسخی بگذارید