درآمد قرقیزستان از گردشگران خارجی در سه ماهه اول سال گذشته به 95.5 میلیون دلار رسیده است

درآمد قرقیزستان از گردشگران خارجی در سه ماهه اول سال گذشته به 95.5 میلیون دلار رسیده است

Tainynews – کمیته ملی آمار گزارش داد: صادرات خدمات توریستی (درآمد گردشگران خارجی) در سه ماهه اول سال 2020 به 95.5 میلیون دلار رسیده است.

در مدت مشابه سال 2019 صادرات خدمات توریستی در کشور بالغ بر 115.8 میلیون دلار بوده است.

واردات خدمات توریستی (مخارج گردشگران قرقیز در خارج از کشور) 61.5 میلیون دلار بوده است.

واردات خدمات توریستی در مدت مشابه سال 2019 بالغ بر 79.6 میلیون دلار بوده است.

Author: admin