25 جوان زن مبتلا به پنومونی در نور سلطان درگذشت

25 جوان زن مبتلا به پنومونی در نور سلطان درگذشت

عکس: Pixabay

Tainynews – اداره بهداشت عمومی محلی گزارش داد: زن جوان 25 ساله بر اثر ذات الریه در نور سلطان درگذشت.

وی به بیمارستان منتقل شد و در 19 ژوئن به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد.

زن جوان تنگی نفس ، درجه حرارت بالا و خستگی داشت. این بیماری با پریشانی تنفسی پیچیده بود.

علیرغم درمان فشرده ، زن جوان در 25 ژوئن درگذشت. به او یک بیماری شدید ذات الریه دوضرب ، پریشانی تنفسی تشخیص داده شد.

Author: admin