وزارت دارایی قرقیز 218 میلیون سود برای جبران خسارت به نیروهای پلیس که در مواقع اضطراری کار می کنند اختصاص می دهد

وزارت دارایی قرقیز 218 میلیون سود برای جبران خسارت به نیروهای پلیس که در مواقع اضطراری کار می کنند اختصاص می دهد

Tainynews – وزارت امور داخلی قرقیزستان محاسبه ای را برای پرداخت غرامت به افسران پلیس که در مواقع اضطراری کار می کنند ، محاسبه کرد.

در تاریخ 25 ژوئن ، وزارت دارایی 218 میلیون سود (2.906 میلیون دلار) برای پرداخت غرامت در کل اختصاص داد.

209 میلیون سود (2.786 میلیون دلار) به وزارت امور داخله ، 9 میلیون سود (120،000 دلار) به آکادمی پلیس خواهد رفت.

Author: admin