پروفسور ماریا نانوا در 92 سالگی درگذشت

پروفسور ماریا نانوا در 92 سالگی درگذشت

Tainynews – وزارت بهداشت قرقیزستان گفت: پروفسور ماریا نانوا در 26 ژوئن در سن 92 سالگی درگذشت.

وی آکادمی افتخاری آکادمی ملی علوم ، دانشمند شریف ، دکتر شریف جمهوری قرقیزستان ، پزشک پزشکی بود.

ماریا نانوا ، مادر نخست وزیر پیشین جومارت اتوربیایف است.

Author: admin