کاخ سفید بیشکک برای ضد عفونی کردن بسته شد

کاخ سفید بیشکک برای ضد عفونی کردن بسته شد

Tainynews – مرکز کنترل بهداشتی و اپیدمیولوژیک بیشکک به AKIpress گفت: کاخ سفید بیشکک به منظور ضد عفونی بسته شده است.

ضد عفونی 2 روز به طول می انجامد.

دفتر رئیس جمهور و پارلمان در این ساختمان قرار دارند.

پیش از این اعلام شده بود که 8 نفر در پارلمان (4 نماینده مجلس و 4 کارگر) ، 17 کارگر دفتر رئیس جمهور (رئیس سیاست امور خارجه دانیار سیدیکوف در میان آنها) تست COVID-19 را مثبت کردند.

Author: admin