قزاقستان از مرگ 8 نفر دیگر در اثر عفونت کروناویروس خبر داد

قزاقستان از مرگ 8 نفر دیگر در اثر عفونت کروناویروس خبر داد

عکس: دانیار موسیروف

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: هشت مورد کشنده در اثر عفونت کروناویروس در نور سلطان ثبت شد.

پنج مرد در سن 61 ، 65 ، 66 ، 73 ، 77 سال و 3 زن 44 ، 72 ، 78 ساله درگذشت.

تعداد كل موارد مرگبار كه مربوط به عفونت كروناویروس در قزاقستان بود ، به 158 مورد رسید ، از جمله 53 مورد در نور سلطان.

Author: admin