3 کارگر دفتر نخست وزیر قرقیزستان تست COVID-19 را مثبت کردند

3 کارگر دفتر نخست وزیر قرقیزستان تست COVID-19 را مثبت کردند

Tainynews چینگیز اسنالیف رئیس خدمات مطبوعاتی دولت به AKIpress گفت: سه کارگر دفتر نخست وزیر برای COVID-19 مثبت آزمایش کردند.

پیشتر اعلام شده بود که 17 کارگر دفتر رئیس جمهور ، 4 نماینده مجلس و 4 کارگر مجلس به COVID-19 آلوده شده اند.

قرقیزستان تاکنون 4،513 مورد COVID-19 را تأیید کرده است.

Author: admin