30 بیمار بیشتر از عفونت کروناویروس در قرقیزستان بهبود می یابند ، در کل 2،242 بهبود می یابند

30 بیمار بیشتر از عفونت کروناویروس در قرقیزستان بهبود می یابند ، در کل 2،242 بهبود می یابند

Tainynews – 30 بیمار مبتلا به COVID-19 پس از بهبودی طی 24 ساعت گذشته از بیمارستانها مرخص شدند ، تیم ملی برای مهار کروناویروس گزارش داد …

Author: admin