تولید محصولات دارویی به جز ارمنستان در ماه مه در کلیه کشورهای EAEU افزایش یافته است

تولید محصولات دارویی به جز ارمنستان در ماه مه در کلیه کشورهای EAEU افزایش یافته است

Tainynews – در ماه مه سال 2020 ، تولید محصولات اصلی دارویی در همه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جز ارمنستان افزایش یافته است.

براساس کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، تولید محصولات اساسی دارویی در مقایسه با سطح ژانویه – مه 2019 حدود 114.6 درصد بوده است.

در ماه مه سال 2020 تولید محصولات اساسی دارویی 121.9٪ نسبت به ماه مه 2019 و 82.5٪ نسبت به آوریل 2020 بود.

Author: admin