قرقیزستان طی 4 ماه انواع مختلف غلات را به ارزش 9.4 میلیون دلار وارد کرد

قرقیزستان طی 4 ماه انواع مختلف غلات را به ارزش 9.4 میلیون وارد کرد

Tainynews – براساس داده های کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، قرقیزستان در ژانویه تا آوریل 2020 انواع مختلف غلات را به ارزش 9،433،400 دلار: 7،669،000 دلار از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 1،764،400 دلار از کشورهای ثالث وارد کرد …

Author: admin