پارلمان قرقیز 12150،000 دلار قرارداد اعطای وام با IDA را برای مبارزه با تاج ویروس تصویب کرد

پارلمان قرقیز 12150،000 قرارداد اعطای وام با IDA را برای مبارزه با تاج ویروس تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان در 3 قرائت توافق نامه بین قرقیزستان و اتحادیه بین المللی توسعه در مورد تأمین بودجه برای مبارزه با کورو ویروس را در 15 آوریل تصویب کرد …

Author: admin

پاسخی بگذارید