پارلمان توافق وام را برای بازسازی بخش بتنی ایسیك – كول با مبلغ 115.9 میلیون دلار تصویب كرد

پارلمان توافق وام را برای بازسازی بخش بتنی ایسیك – كول با مبلغ 115.9 میلیون تصویب كرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان توافق وام با صندوق توسعه سعودی برای بازسازی جاده ایسیك – كول حلقه را امضا كرد كه 16 دسامبر 2019 در ریاض ، عربستان سعودی امضا شد …

Author: admin