49 مورد جدید COVID-19 در بین کارمندان بهداشت در قرقیزستان به 879 مورد رسیده است که 446 مورد از آنها بهبود یافته است

49 مورد جدید COVID-19 در بین کارمندان بهداشت در قرقیزستان به 879 مورد رسیده است که 446 مورد از آنها بهبود یافته است

Tainynews – مادامین کاراتایف معاون وزیر بهداشت گفت: 49 کارگر پزشکی برای 24 ساعت گذشته از نظر COVID-19 مثبت آزمایش کردند.

4 کارمند پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

879 نفر از کارکنان پزشکی در کل با COVID-19 آلوده شدند ، 446 نفر از آنها در اثر عفونت کروناویروس بهبود یافتند.

Author: admin