مناطقی از قرقیزستان که 5735 مورد کووید 19 تأیید شده است

مناطقی از قرقیزستان که 5735 مورد کووید 19 تأیید شده است

Tainynews – قرقیزستان تأیید کرده است که موارد مربوط به کووید 19 از 1 ژوئیه 5،735 نفر بوده است.

تعداد کل پرونده ها در بیشکک – 2،292 مورد تأیید قرار گرفت.

منطقه ناریان – 494؛

منطقه اوش – 489؛

منطقه جلال آباد – 360؛

شهر اوش – 656؛

منطقه چوی – 907؛

منطقه باتکن – 90؛

منطقه ایسیک – کول – 129؛

منطقه تالاس – 78.

تعداد موارد تأیید شده در میان قرقیزستانی ها که از خارج از کشور تخلیه شده اند – 240.

تعداد كشته شدگان Covid-19 در اول ژوئیه به 62 نفر در قرقیزستان مرتبط است.

Author: admin