اظهار نظر بانک ملی در مورد رشد نرخ ارز دلار آمریکا

اظهار نظر بانک ملی در مورد رشد نرخ ارز دلار آمریکا

Tainynews – از آنجا که قرقیزستان نرخ ارز شناور دارد ، نرخ ارز بر اساس تقاضا و عرضه شکل می گیرد ، بانک ملی در هنگام درخواست از توازابك به تازابك اظهار داشت كه در مورد دلایل رشد دلار آمریكا در مقابل نرخ ارز قرقیزستان سام اظهار …

Author: admin