337 فرد مبتلا به ذات الریه در شرایط جدی ، 112 نفر در مراقبت های ویژه

337 فرد مبتلا به ذات الریه در شرایط جدی ، 112 نفر در مراقبت های ویژه

Tainynews – 1247 بیمار مبتلا به ذات الریه پنومونی که در بیمارستان ها تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای گزارش های پیشگیری از بیماری کروناویروس.

طبق گفته تیم عامل ، همگی از نظر COVID-19 نتایج منفی دارند ، 112 نفر از آنها در مراقبت های ویژه ، 337 نفر در شرایط جدی هستند.

97 نفر بر اثر ذات الریه درگذشت. در مجموع 1،971 نفر مبتلا به ذات الریه ، 627 نفر بهبود یافتند.

Author: admin