قرقیزستان دارای 74000 کیت تست PCR است

قرقیزستان دارای 74000 کیت تست PCR است

Tainynews نخست وزیر دولت ، كوباتبك بورونف ، در تاریخ 2 ژوئیه گفت: – قرقیزستان مشكلی با انبار كیت های آزمایش ندارد.

به گفته وی ، جمهوری دارای بیش از 74000 کیت تست PCR است ، سهام آزمایش های سریع بیش از 34000 است.

Author: admin