نخست وزیر قرقیزستان پیشنهادهایی را از کشورهای خارجی در مورد شروع مجدد پروازهای بین المللی دریافت می کند

نخست وزیر قرقیزستان پیشنهادهایی را از کشورهای خارجی در مورد شروع مجدد پروازهای بین المللی دریافت می کند

Tainynews نخست وزیر کوباتبک بورنوف نخست وزیر آژانس هواپیمایی هواپیمایی پیش از این اطلاعات دقیقی در مورد از سرگیری پروازهای بین المللی ارائه نکرد ، …

Author: admin