92 مورد دیگر COVID-19 در ازبکستان به 8996 مورد رسیده است

92 مورد دیگر COVID-19 در ازبکستان به 8996 مورد رسیده است

Tainynews – 92 مورد جدید COVID-19 در ازبکستان تأیید شد.

این موارد شامل 77 مورد در تاشکند ، 4 مورد در منطقه تاشکند ، 8 مورد در منطقه Sirdarya ، 3 مورد در منطقه Kashkadarya بود.

تعداد توتال موارد تایید شده به 8996 نفر رسیده است.

Author: admin