مناطقی از قرقیزستان که 6،767 مورد کووید 19 تأیید شده است

مناطقی از قرقیزستان که 6،767 مورد کووید 19 تأیید شده است

Tainynews – قرقیزستان تأیید کرده است که موارد کووید 19 از 3 ژوئیه صبح 6،767 است.

تعداد کل پرونده ها در بیشکک تایید شده است – 2733؛

منطقه ناریان – 506؛

منطقه اوش – 509؛

منطقه جلال آباد – 408؛

شهر اوش – 711؛

منطقه چوی – 1289؛

منطقه باتکن – 127؛

منطقه ایسیک – کول – 164؛

منطقه تالاس – 80.

تعداد موارد تأیید شده در میان قرقیزستانی ها که از خارج از کشور تخلیه شده اند – 240.

تعداد كشته شدگان Covid-19 در تاریخ 3 ژوئیه به 76 نفر در قرقیزستان مرتبط است.

Author: admin