قانون کار قرقیزستان کار از راه دور را تنظیم نمی کند

قانون کار قرقیزستان کار از راه دور را تنظیم نمی کند

Tainynews وزیر کار و توسعه اجتماعی اولوکبک کوچوروف گفت: قانون کار قرقیزستان هنجاری ندارد که کار از راه دور را تنظیم کند.

وی گفت: “ما در حال انجام اقدامات لازم برای ایجاد تغییرات لازم در آیین نامه مربوطه هستیم.”

وزیر گفت که متن فعلی قانون کار شامل ماده 127 است که می گوید 2/3 حقوق در چنین مواردی باید حفظ شود.

Author: admin

پاسخی بگذارید