موارد Coronavirus در بین کارمندان خدمات دولتی Unaa ثبت شده است

موارد Coronavirus در بین کارمندان خدمات دولتی Unaa ثبت شده است

Tainynews – موارد Coronavirus در بین کارمندان شناسایی شده است به گزارش سرویس ثبت احوال ، شرکت دولتی “Unaa”.

شعب شرکت در منطقه بیشکک و چوی به مدت 2 هفته بسته شده است.

در این بیانیه آمده است: ترمزهای موجود در شهر بیشکک ، محله های الامدین و ایسیکک-آتا به دلیل وخیم تر شدن وضعیت اپیدمیولوژیک در جمهوری و با توجه به شیوع روزافزون عفونت کورونوویروس در بین کارمندان ، از 6 تا 19 ژوئیه برای قرنطینه بسته می شوند.

Author: admin