191 شهروند قرقیزستان از امارات متحده عربی هوایی شدند

191 شهروند قرقیزستان از امارات متحده عربی هوایی شدند

Tainynews – 191 شهروند قرقیزستان امروز از امارات متحده عربی به بیشكک وارد شدند.

آنها در پرواز مستقر FlyDbai حرکت کردند.

تمام مسافران قبل از عزیمت در فرودگاه دبی برای کروناویروس مورد آزمایش قرار گرفتند.

شهروندان وارد شده تحت نظر پزشکی قرنطینه خواهند شد.

Author: admin