879 مأمور پلیس برای تجمع کروناویروس در اوش آزمایش کردند

879 مأمور پلیس برای تجمع کروناویروس در اوش آزمایش کردند

Tainynews – حدود 837 افسر پلیس در اوش مورد آزمایش قرار گرفتند. همه آنها منفی را آزمایش کردند ، ملک نوردینف ، فرمانده ولسوالی اوش ، کارا سو و نوکات به گفتگوی آنلاین گفت.

“از همان روزهای اول تشخیص مخاطبین موارد تأیید شده ، گرفتن موارد مشکوک به نقاط مشاهده ، مأموران پلیس با سوء تفاهم از طرف جمعیت روبرو شدند. برخی از شهروندان نمی خواستند خانه های خود را ترک کنند. از 25 مارس ، مأموران پلیس از نزدیک با متخصصان پزشکی همکاری می کردند. فرمانده گفت: “در تلاش های ارتباط با مردم”.

Author: admin

پاسخی بگذارید