6.2 میلیون سود برای ضد عفونی خیابان ها ، بازارها ، مساجد ، نقاط رصد در بیشکک هزینه شده است

6.2 میلیون سود برای ضد عفونی خیابان ها ، بازارها ، مساجد ، نقاط رصد در بیشکک هزینه شده است

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گفت: حدود 6.2 میلیون سموم برای ضد عفونی مکان های عمومی در بیشکک هزینه شده است.

بین 18 مارس و 27 ماه مه ، شرکت تمیز کردن شهری Tazalyk 191 خیابان ، پیاده رو ، زیرگذر و گذر از عابر پیاده ، نرده ها ، مساجد ، نیمکت ها ، ولسوالی های مسکونی ، نقاط رصد ضد عفونی کرد.

76 کارگر با استفاده از 24 دستگاه خودرو درگیر این روند شدند.

Author: admin