جینبکوف روز لوکیشنکو را به روز استقلال تبریک می گوید

جینبکوف روز لوکیشنکو را به روز استقلال تبریک می گوید

جورونو / پیکسابای

Tainynews – “من پویایی مثبت همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف ، اثربخشی بالای مشارکت در چارچوب سازمان های منطقه ای را یادداشت می کنم. من اطمینان دارم که به گسترش طیف گسترده ای از روابط دوجانبه به طور مشترک به نفع هر دو کشور دست خواهیم یافت.” سورونبای جینبکوف در پیام خود خطاب به الکساندر لوکاشنکو ، رئیس جمهور بلاروس به مناسبت روز استقلال گفت.

جینبکوف آرزوی سلامتی ، انرژی بی وقفه و کار موفق را به رئیس جمهور لوکاشنکو ، صلح و رفاه مردم بلاروس داد.

Author: admin