71 کارمند بهداشت دیگر آزمایش مثبتی برای قرص ویروس قرقیزستان دارند

71 کارمند بهداشت دیگر آزمایش مثبتی برای قرص ویروس قرقیزستان دارند

Tainynews – Ainura Akmatova ، سخنگوی وزارت بهداشت ، در تاریخ 4 ژوئیه گفت: 71 کارمند بهداشت دیگر در 24 ساعت گذشته برای کروناویید در قرقیزستان آزمایش مثبت کردند.

32 نفر از کارکنان بهداشتی با کورور ویروس در بیشکک ، 19 نفر در منطقه چوی ، 5 نفر در منطقه ایسیک – کول ، 4 نفر در اوش ، 4 نفر در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در منطقه ناریان ، 3 مورد در منطقه باتکن قراردادند.

6 کارمند بهداشتی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

در کل 1.065 کارگر بهداشتی تاکنون ویروس را در قرقیزستان گرفتار کرده اند و 490 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin