ازبکستان 104 مورد جدید از بیماری کروناویروس را گزارش می کند

ازبکستان 104 مورد جدید از بیماری کروناویروس را گزارش می کند

Tainynews – ازبکستان از 104 مورد جدید عفونت کروناویروس خبر داد که در کل این کشور به 9،500 مورد رسیده است.

36 مورد جدید در یک مرکز قرنطینه ، 35 مورد در تاشکند ، 25 مورد در منطقه تاشکند و 8 مورد در منطقه Sir Darya (کلیه رانندگان کامیون بین المللی) تأیید شد.

Author: admin