همه 327 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان مواردی هستند که بصورت محلی منتقل می شوند

همه 327 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان مواردی هستند که بصورت محلی منتقل می شوند

Tainynews – 2،780 آزمایش برای COVID-19 طی روز گذشته در قرقیزستان انجام شد.

سخنگوی وزارت بهداشت ، 327 نفر از آنها مثبت بیرون آمدند ، گفت: 4 ژوئیه 185 زن و 142 مرد آزمایش مثبت کردند.

همه 327 مورد مواردی هستند که به صورت محلی منتقل می شوند.

از 4 ژوئیه ، قرقیزستان در کل تأیید کرد 7،094 موارد COVID-19 ، از جمله 2،714 بهبود می یابد و 78 فوتشدگان.

Author: admin