شهروندان قرقیزستان و ترکیه برای دریافت حقوق بازنشستگی و مزایا در هر دو کشور

شهروندان قرقیزستان و ترکیه برای دریافت حقوق بازنشستگی و مزایا در هر دو کشور

Tainynews – رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان معاهده تأمین اجتماعی بین دولتهای قرقیزستان و ترکیه را امضا کرد که در 7 آوریل 2020 در آنکارا به امضا رسید.

سفارت قرقیزستان در ترکیه اظهار داشت: این پیمان هدف ایجاد حقوق برابر اجتماعی تأمین اجتماعی برای شهروندان دو کشور است.

براساس این توافق نامه ، شهروندان دو کشور که به صورت قانونی کار می کنند و حق بیمه پرداخت می کنند ، می توانند مستمری و مزایایی را هم در قرقیزستان و هم در ترکیه دریافت کنند.

Author: admin