بخش های اضافی برای پنومونی تعیین شده در مدارس شبانه روزی ، هتل در بیشکک افتتاح شد

بخش های اضافی برای پنومونی تعیین شده در مدارس شبانه روزی ، هتل در بیشکک افتتاح شد

Tainynews – دفتر مطبوعاتی دولت در 4 ژوئیه گفت: – تخت های اضافی برای معالجه بیماران پنومونی در بیشکک افتتاح شد.

امکانات درمانی موقت در مدرسه شبانه روزی شماره 1 مناسب برای 150 بیمار بسیج شد.

30 تخت در هتل DISCOVERY برگزار می شود.

80 تختخواب برای بیماران پنومونی در یک مدرسه شبانه روزی برای افراد نابینا و بینایی در دسترس است.

کارمندان پزشکی سایر مناطق کشور در این نقاط کار خواهند کرد.

علاوه بر این ، 6 تیم آمبولانس ایجاد شده است. پزشکان و دانشجویان ارشد پزشکی جذب شدند.

Author: admin