میزان فقر قرقیزستان طی 8 سال 11.3 درصد کاهش یافته است

میزان فقر قرقیزستان طی 8 سال 11.3 درصد کاهش یافته است

Tainynews – طبق اعلام کمیته ملی آمار ، میزان فقر قرقیزستان در 8 سال 11.3 درصد کاهش یافته است.

فقر از 33.7٪ در سال 2010 به 22.4٪ در سال 2018 کاهش یافته است.

نرخ فقر شدید در سال 2010 به 5.3٪ و در سال 2018 0.6٪ رسید. این سقوط طی هشت سال 4.7٪ بود.

1،429،000 نفر در قرقیزستان در سال 2018 زیر خط فقر زندگی می کردند ، 68٪ از آنها در مناطق روستایی زندگی می کردند.

جمعیت قرقیزستان بیش از 6.3 میلیون نفر است.

Author: admin