4 مرکز بیمارستانی برای درمان نور و متوسط ​​A.R.V.I. و پنومونی در بیشکک افتتاح شد

4 مرکز بیمارستانی برای درمان نور و متوسط ​​A.R.V.I. و پنومونی در بیشکک افتتاح شد

Tainynews – 4 مرکز بیمارستانی برای درمان روزانه نور و معتدل A.R.V.I. (عفونت حاد تنفسی ویروسی) و پنومونی در بیشکک ، گشوده می شود تیم عملیاتی سراسر کشور برای پیشگیری از بیماری کروناویروس گفت: 4 ژوئیه.

همچنین در این مراکز می توان به قطره چکان اشاره کرد.

بیمارستانهای موقت در چهار ولسوالی بیشکک – ولسوالی لنین (مرکز ورزشی گازپروم) ، ولسوالی پروومائی (کاخ ورزش) ، منطقه سوردلوفسک (مرکز ورزشی ساناتبایف) و منطقه اکتیاب (ساختمان نانوایی در نزدیکی کلیسا) افتتاح می شود.

Author: admin