کشاورزان قرقیز بیش از 31 میلیون سود در اثر بلایای طبیعی آسیب دیدند

کشاورزان قرقیز بیش از 31 میلیون سود در اثر بلایای طبیعی آسیب دیدند

Tainynews – ارکینبک چودویف ، وزیر زراعت ، گفت: – کشاورزان قرقیزستان 80 درصد با ماشین آلات کشاورزی تأمین می شوند.

20٪ از تجهیزات کشاورزی در مناطق ناریان و ایسیک – کول آماده نیست. در حال حاضر کار برای تهیه تجهیزات کشاورزی در این دو منطقه در حال انجام است.

100 ایستگاه ماشین و تراکتور در کشور وجود دارد. این شرکت ها خدمات با کیفیت را به کشاورزان ارائه می دهند. بیشتر ماشین آلات برداشت محصول دانه است.

این وزیر همچنین گفت که در نتیجه بلایای طبیعی که در بهار سال 2020 رخ داده است ، کشاورزان بیش از 31 میلیون سود صدمه دیده اند.

وی توضیح داد که شرایط بد آب و هوایی بر روی چغندرقند ، گندم و محصولات میوه تأثیر منفی گذاشته است.

Author: admin