سیاستمدار کامچیبیک تاشیف با سینه مضاعف در بیمارستان بستری شد

سیاستمدار کامچیبیک تاشیف با سینه مضاعف در بیمارستان بستری شد

Tainynews سییربک تاشیف ، برادر سیاستمدار ، به تورموش گفت: “کامچبیبک تاشیف” سیاستمدار و همسرش پس از تشخیص بیماری ذات الریه در بیمارستان بستری شدند.

کامچیبک تاشیف در خانه بیمار بود و تب داشت.

دیروز آنها به بیمارستانی در بیشکک رفتند که در آنجا تشخیص داده شد که تاشیف دچار ذات الریه پنومونی حاد شد.

Author: admin