ازبکستان 50 کنسانتره قابل حمل اکسیژن و 100 دستگاه تهویه مناسب را به قرقیزستان تحویل می دهد

ازبکستان 50 کنسانتره قابل حمل اکسیژن و 100 دستگاه تهویه مناسب را به قرقیزستان تحویل می دهد

Tainynews – به عنوان بخشی از توافق نامه های بین روسای جمهور قرقیزستان و ازبکستان به دست آمده ، یک دسته دیگر از محموله های بشردوستانه وارد قرقیزستان شد ، دولت گفت که 4 ژوئیه …

Author: admin