قرقیزستان از 10 مورد دیگر مرتبط با کروناویروس خبر داد

قرقیزستان از 10 مورد دیگر مرتبط با کروناویروس خبر داد

Tainynews – براساس اعلام تیم عملیاتی سراسر کشور ، طی 24 ساعت گذشته ، 10 مورد از مرگ ناشی از عروق کرونر در قرقیزستان ثبت شده است.

4 نفر در بیمارستان عفونی بالینی جمهوری درگذشت. آنها در سن 64 ، 66 ، 69 و 64 سال سن داشتند.

یک مرد 60 ساله در بیمارستان سرزمینی نوکات درگذشت.

یک زن 80 ساله در بیمارستان سرزمینی جییل درگذشت.

یک مرد 35 ساله در بیمارستان سرزمینی موسکوفسکی درگذشت.

یک زن 59 ساله در بیمارستان سرزمینی توکموک درگذشت.

یک زن 62 ساله در بیمارستان سرزمینی ایسیک – عطا درگذشت.

یک مرد 81 ساله در بیمارستان سرزمینی کوچکار درگذشت.

تعداد كل مرگ و میر ناشی از كروناویروس در قرقیزستان به 88 نفر رسید.

Author: admin