شیوع پنومونی در 24 ساعت گذشته 26 نفر را در قرقیزستان کشته است

شیوع پنومونی در 24 ساعت گذشته 26 نفر را در قرقیزستان کشته است

Tainynews – تیم عملیاتی سراسر کشور در 5 ژوئیه گفت: طی 24 ساعت ، 26 نفر بر اثر ذات الریه در قرقیزستان جان خود را از دست دادند.

17 نفر در بیشکک و 9 نفر در مناطق دیگر جان خود را از دست دادند.

از مارس 2020 تاکنون در مجموع 177 نفر بر اثر ذات الریه جان خود را از دست داده اند.

Author: admin