ذخایر ناخالص بانک ملی در ماه مه 2.5 میلیارد دلار بود

ذخایر ناخالص بانک ملی در ماه مه 2.5 میلیارد دلار بود

Tainynews – بانک ملی جمهوری قرقیزستان گفت ، ذخایر ناخالص بانک ملی در ماه مه 2020 به 2،556.62 میلیون دلار رسیده است.

بخشی از مایعات بالغ بر 2،474.93 میلیون دلار بود.

ذخایر ناخالص نسبت به ماه مارس 159.02 میلیون دلار افزایش یافته است (از 2،397.59 میلیون دلار).

Author: admin