آلمان برای پاسخ به Covid-19 پروژه های کوچک را تأمین می کند

آلمان برای پاسخ به Covid-19 پروژه های کوچک را تأمین می کند

Tainynews – دولت آلمان مأموریت های خارجی خود را در کشورهایی که تحت فشار همه گیر و کورو ویروس قرار گرفته اند ، مجاز به استفاده از بودجه پیش بینی شده برای پروژه های کوچک برای اجرای پروژه هایی با هدف جلوگیری از انتشار COVID-19 و کاهش پیامدهای آن می داند …

Author: admin

پاسخی بگذارید