مناطقی از قرقیزستان که در 7 ژوئیه 8141 مورد کووید 19 تأیید شده است

مناطقی از قرقیزستان که در 7 ژوئیه 8141 مورد کووید 19 تأیید شده است

Tainynews – قرقیزستان تا 7 ژوئیه صبح 7 ژوئیه 8171 پرونده كوید را تایید كرده است.

در کل بیش از 434 مورد در بیشکک تأیید شد.

منطقه نارین – 572؛

منطقه اوش – 579؛

منطقه جلال آباد – 478؛

شهر اوش – 856؛

منطقه چوی – 1494؛

منطقه باتکن – 172؛

منطقه ایسیک – کول – 234؛

منطقه تالاس – 82.

تعداد موارد تأیید شده در میان قرقیزستانی ها که از خارج از کشور تخلیه شده اند – 240.

تعداد كل كودكان Covid-19 در 7 ژوئیه به 99 مورد در قرقیزستان مرتبط است.

Author: admin